INFORMACIONA BEZBJEDNOST: ISO standardi kao provjereni alati u funkciji uspostvaljanja, praćenja i kontinuiranog unapređenja sistema bezbjednosti informacija.

Informaciona bezbjednost i lični podaci igraju ključnu ulogu u savremenom digitalnom dobu. Informaciona bezbjednost se odnosi na zaštitu informacija od neovlašćenog pristupa, krađe, oštećenja ili zloupotrebe. Ovo je od suštinskog značaja jer se sve više ličnih i osjetljivih podataka čuva i razmjenjuje putem informacione imovine. Sa druge strane, u toku je izmjena i dopuna Zakona...

Akreditovana obuka za standard ISO/IEC 27001:2022

U cilju rešavanja globalnih izazova sajber bezbjednosti i poboljšanja digitalnog povjerenja u oktobru 2022. godine je objavljena nova verzija standarda ISO/IEC 27001:2022. Najpoznatiji i najpriznatiji međunarodni standard za upravljanje bezbjednošću informacija pomaže organizacijama da zaštite svoju informacionu imovinu – što je od vitalnog značaja u današnjem sve digitalnijem svejtu. Bitnost primjene ovog standarda odnosno svih...

Akreditovane ISO i GDPR obuke, 05.-07.04.2023. godine, PLC Morača (Titex), Podgorica

Poštovani klijenti,   Sa zadovoljstvom Vas pozivamo da uzmete učešće na akreditovanu obuku za ISO standarde i GDPR, koju ovaj put organizujemo u saradnji sa Evropskim centrom za mir i razvoj Univerziteta za mir osnovanog od strane Ujedinjenih nacija (ECPD), kako biste postali osposobljeni za sprovođenje audita u cilju unapređenja efikasnosti i efektivnosti sistema menadžmenta...

AKREDITOVANE ISO i GDPR OBUKE

Sigurni smo da znate da ISO standardi, kao međunarodno priznati najbolji alati, pomažu svim organizacijama, kako privatnim tako i državnim, pri unapređivanju poslovnih procesa, povećanju kvaliteta usluge/proizvoda i povećanju zadovoljstva klijenata/korisnika.