AKREDITOVANE OBUKE: ISO STANDARDI I GDPR

U savremenom radnom okruženju, gdje su rizici dio svakodnevnog poslovanja, menadžment svake organizacije treba da razvije proces koji će omogućiti analizu i tretman rizika, ali će takođe ponuditi troškovno efikasne mjere za upravljanje rizikom.

U savremenom radnom okruženju, gdje su rizici dio svakodnevnog poslovanja, menadžment svake organizacije treba da razvije proces koji će omogućiti analizu i tretman rizika, ali će takođe ponuditi troškovno efikasne mjere za upravljanje rizikom.

Znanje je jedan od najvažnijih resursa koje svaka organizacija mora da ima kako bi ostvarila svoje strateške i operativne ciljeve, te opstala na sve zahtjevnijem i promjenljivijem lokalnom i inostranom tržištu. Zbog toga je važno na vrijeme da vaši zaposleni prouče ekonomske, društvene, IT i ekološke prednosti međunarodnih (ISO) standarda u cilju efikasnog obavljanja svojih poslovnih procesa i osmišljavanja novih strategija kojima će neposredno doprinijeti razvoju vaše organizacije.

U vezi sa svim gore navedenim, ISO Mont d.o.o. nastavlja ciklus uspješnog organizovanja i spovođenja praktične i primjenljive obuke za efikasno i efektivno upravljanje vašim poslovnim procesima shodno zahtjevima ISO standarda.

isomont d.o.o. organizuje obuku u oblasti ISO standarda i GDPR-a (DPO) akreditovanu od strane Exemplar Global (RABQSA + iNarte) – USA.
ISO standardi koji su ključ unapeđenja vaše organizacije i za koje sprovodimo akreditovane obuke su: ·
-Tehnike bezbjednosti — Smjernice za sajber bezbjednost – ISO/IEC 27032:2012
– Sistemi menadžmenta bezbjednošću informacija – ISO/IEC 27001:2013 ISO/IEC 27002:2022 Bezbjednost informacija, sajber bezbjednost i zaštita  privatnosti – kontrole bezbjednosti informacija – NOVO       
-Tehnike bezbjednosti – Proširenje ISO/IEC 27001 i ISO/IEC 27002 za upravljanje informacijama o privatnosti (zahtjevi i smjernice) – ISO/IEC 27701:2019
-Sistemi menadžmenta servisima – ISO/IEC 20000:2018   
-Upravljanje rizicima informacione bezbjednosti – ISO/IEC 27005:2018
-Sistemi menadžmenta kvalitetom – ISO 9001:2015   
-Sistemi menadžmenta životnom sredinom – ISO 14001:2015 
-Sistemi menadžmenta zaštite zdravlja i bezbjednosti na radu – ISO 45001:2018
-Certified Data Protection Officer – DPO

 

Cilj obuke: Osnovni cilj naših obuka je unapređivanje kompetencija svih polaznika iz oblasti ISO standarda. Naše obuke nemaju za cilj puko prenošenje informacija već su obuke bazirane na konstruktivnim diskusijama i višegodišnjem iskustvu predavača.
Nudimo Vam: Unapređenje kompetencija; Stručne diskusije bazirane na znanju i iskustvu predavača iz navedenih oblasti; Modularne serije kurseva koje imaju za cilj višestruko unapređenje znanja; Radionice i predstavljanje rezultata istih; Ispit kao sastavni dio obuka koji daje sigurnost da su navedeni ciljevi obuka ispunjeni.

Polaznici obuke dobijaju: najnovija znanja i iskustva iz odabrane oblasti, praktičan rad i vježbe koje će im prenijeti tutori iz isomont d.o.o. Podgorica, odnosno Exemplar Global-a; materijale i knjige najpoznatijih, svjetskih autora iz oblasti sistema menadžmenta koji slušaju; personalna sertifikacija akdreditovane kuće Exemplar Global (RABQSA+iNarte)-USA za zaposlene u državnim, javnim ili privatnim organizacijama i kompanijama.

ZA VIŠE INFORMACIJA KONTAKTIRAJTE NAS.