INFORMACIONA BEZBJEDNOST: ISO standardi kao provjereni alati u funkciji uspostvaljanja, praćenja i kontinuiranog unapređenja sistema bezbjednosti informacija.

Informaciona bezbjednost i lični podaci igraju ključnu ulogu u savremenom digitalnom dobu. Informaciona bezbjednost se odnosi na zaštitu informacija od neovlašćenog pristupa, krađe, oštećenja ili zloupotrebe. Ovo je od suštinskog značaja jer se sve više ličnih i osjetljivih podataka čuva i razmjenjuje putem informacione imovine. Sa druge strane, u toku je izmjena i dopuna Zakona...

AKREDITOVANE ISO i GDPR OBUKE

Sigurni smo da znate da ISO standardi, kao međunarodno priznati najbolji alati, pomažu svim organizacijama, kako privatnim tako i državnim, pri unapređivanju poslovnih procesa, povećanju kvaliteta usluge/proizvoda i povećanju zadovoljstva klijenata/korisnika.