AKREDITOVANE ISO i GDPR OBUKE

Sigurni smo da znate da ISO standardi, kao međunarodno priznati najbolji alati, pomažu svim organizacijama, kako privatnim tako i državnim, pri unapređivanju poslovnih procesa, povećanju kvaliteta usluge/proizvoda i povećanju zadovoljstva klijenata/korisnika.

 

Sigurni smo da znate da ISO standardi, kao međunarodno priznati najbolji alati, pomažu svim organizacijama, kako privatnim tako i državnim, pri unapređivanju poslovnih procesa, povećanju kvaliteta usluge/proizvoda i povećanju zadovoljstva klijenata/korisnika. Međutim, shvatili smo da navedne prednosti kod nas u Crnoj Gori često ostaju skrivene ili manje poznate. Zbog toga je važno na vrijeme vaši zaposleni pouče ekonomske, društvene, IT i ekološke prednosti međunarodnih (ISO) standarda u cilju efikasnog obavjaljanja svojih poslovnih procesa i osmišljavanja novih strategija kojim će neposredno doprinijeti razvoju vaše organizacije.

Znanje je jedan od najvažnijih resursa koje svaka organizacija mora da ima kako bi ostvarila svoje strateške i operativne ciljeve, te opstala na sve zahtjevnijem i promjenljivijem lokalnom i inostranom tržištu.

U vezi sa svim gore navedenim, ISO Mont d.o.o. nastavlja ciklus uspješnog organizovanja i spovođenja praktične i primjenljive obuke za efikasno i efektivno upravljanje vašim poslovnim procesima shodno zahtjevima ISO standarda.

ISO Mont d.o.o. organizuje obuku u oblasti ISO standarda i GDPR-a (DPO) akreditovanu od strane Exemplar Global (RABQSA + iNarte) – USA.
ISO standardi koji su ključ unapeđenja vaše organizacije i za koje sprovodimo akreditovane obuke su:
· Sistemi menadžmenta kvaliteta – ISO 9001:2015
· Sistemi ekološkog menadžmenta – ISO 14001: 2015
· Sistemi menadžmenta bezbjednošću informacija – ISO/IEC 27001:2013 · Tehnike bezbjednosti – Proširenje ISO/IEC 27001 i ISO/IEC 27002 za upravljanje informacijama o privatnosti (zahtjevi i smjernice) – ISO/IEC 27701:2019
·Sistemi menadžmenta zaštite zdravlja i bezbjednosti na radu – ISO 45001:2018
·Sistemi menadžmenta servisima – ISO/IEC 20000:2018
·Sistemi menadžmenta kontinuitetom poslovanja – ISO 22301:2019
·Menadžment rizikom –principi i vodič  – ISO 31000:2018
·Sistemi menadžmenta energijom – ISO 50001:2018
·Sistemi menadžmenta za borbu protiv korupcije – ISO 37001:2016
·Upravljanje rizicima informacione bezbjednosti – ISO/IEC 27005:2018 ·Društvena odgovornost – SA 8000:2014
·Certified GDPR Practicioner i Certified Data Protection Officer – DPO

NIVOI OBUKA

Cilj obuke: Osnovni cilj naših obuka je unapređivanje kompetencija svih polaznika iz oblasti ISO standarda. Naše obuke nemaju za cilj puko prenošenje informacija već su obuke bazirane na konstruktivnim diskusijama i višegodišnjem iskustvu predavača.

Nudimo Vam: Unapređenje kompetencija; Stručne diskusije bazirane na znanju i iskustvu predavača iz navedenih oblasti; Modularne serije kurseva koje imaju za cilj višestruko unapređenje znanja; Radionice i predstavljanje rezultata istih; Ispit kao sastavni dio obuka koji daje sigurnost da su navedeni ciljevi obuka ispunjeni.

Polaznici obuke dobijaju: najnovija znanja i iskustva iz odabrane oblasti, praktičan rad i vježbe koje će im prenijeti tutori iz ISO Mont d.o.o. Podgorica, odnosno Exemplar Global-a; materijale i knjige najpoznatijih, svjetskih autora iz oblasti sistema menadžmenta koji slušaju; personalna sertifikacija akdreditovane kuće Exemplar Global (RABQSA+iNarte)-USA za zaposlene u državnim, javnim ili privatnim organizacijama i kompanijama.

Za sve dodatne informacije u vezi cijene obuke i agende kontaktirajte nas: e-mail: isostandardi@isomont.me ili se prijavite putem ovog linka Prijava. telefon: 020/256-058; 067/563-496