KonsaltingObukeSeptember 6, 2023by Dragana

INFORMACIONA BEZBJEDNOST: ISO standardi kao provjereni alati u funkciji uspostvaljanja, praćenja i kontinuiranog unapređenja sistema bezbjednosti informacija.

Informaciona bezbjednost i lični podaci igraju ključnu ulogu u savremenom digitalnom dobu. Informaciona bezbjednost se odnosi na zaštitu informacija od neovlašćenog pristupa, krađe, oštećenja ili zloupotrebe. Ovo je od suštinskog značaja jer se sve više ličnih i osjetljivih podataka čuva i razmjenjuje putem informacione imovine.

Sa druge strane, u toku je izmjena i dopuna Zakona o informacionoj bezbjednosti, a kojim se propisuju mjere informacione bezbjednosti za postizanje visokog nivoa informacione bezbjednosti mrežnih i informacionih sistema, postupci za prepoznavanje i određivanje ključnih i važnih subjekata, nacionalni okvir za bezbjednost mrežnih i informacionih sistema, postupak upravljanja sajber bezbjednošću, nadzor nad ključnim i važnim subjektima, kao i obavezu za ključne subjekte da primjenjuju standard ISO/IEC 27001 za upravljanje informacionom bezbjednošću, što će rezultirati da će isti sve više zahtijevati od ponuđača da primjenjuju zahtjeve navedenog standarda.

Dakle, ugrožavanje informacione bezbjednosti i neovlašćeni pristup ličnim podacima može imati ozbiljne posledice. To uključuje krađu identiteta, gubitak klijenata, finansijske gubitke i ozbiljne povrede privatnosti. Stoga, organizacije i pojedinci moraju preduzeti korake da obezbijede informacionu bezbjednost i da pažljivo upravljaju ličnim podacima.

Kako biste na vrijeme upravljali ovim rizikom, te izbjegli navedene posledice, pozivamo Vas na ISO obuke koje sprovodimo 18.-21.09.2023. godine u PLC Morača, Podgorica, a koje imaju za cilj upoznavanje sa međunarodno najboljom praksom u oblasti upravljanja bezbjednosti informacija, odnosno, zahtjevima i smjernicama ISO standarda kao što su standardi ISO/IEC 27001:2022 i ISO/IEC 27701:2019.