AKREDITOVANE OBUKE ZA INTERNE I EKSTERNE AUDITORE ISO STANDARDI I GDPR

 

 

 

 

 

 

 

od 29. maja do 2. juna 2023. godine – PLC Morača (Titex), Podgorica

Preduslov za uspješno poslovanje jedne organizacije na današnjem sve
izazovnijem tržištu, jeste njena spremnost da sagleda okruženje, mogućnosti
koje ima i da na tome gradi konkurentsku prednost

Razvojem zaposlenih kroz trening i edukaciju u oblasti upravljanja
kvalitetom, rizicima, bezbjednosti informacija, bezbjednosti ličnih podataka
(GDPR), kontinuitetom poslovanja, životne sredine, zaštite zdravlja i
bezbjednosti na radu osposobljavate vaše zaposlene da uspješno i efikasno
obavljaju svoje poslovne procese, ohrabrujete ih da osmisle nove strategije
i na taj način oni neposredno doprinose razvoju vašeg poslovanja.

Svjedoci smo da je znanje jedan od najznačajnijih resursa za svaku
organizaciju ukoliko želi da ostvari definisane strateške i operativne
ciljeve te da „preživi“ u izazovnom i promjenljivom okruženju.

Treninzima polaznici stiču najsavremenija znanja i iskustva iz međunarodno
priznate prakse iz odabranih oblasti, kroz praktičan rad i vježbe.

Fokus ovog intenzivnog kursa smješten je na četiri tematska područja:

(1) Razumijevanje načina na koji funkcioniše sistem menadžmenta
poslovanjem, u skladu sa zahtjevima standarda o informacionoj i sajber
bezbjednosti, upravljanje ličnim podacima te kvalitetom i kontinuitetom
poslovanja;

(2) Unapređenje sposobnosti za analizu internog i eksternog okruženja,
procjenu rizika i donošenje odluka u vezi sa auditom u kontekstu sistema
menadžmenta;

(3) Sticanje profesionalnog znanja o sprovođenju internih i eksternih
audita, u skladu sa smjernicama sadržanim u standardu ISO 19011;

(4) Razumijevanje odnosa između specifičnih sistema menadžmenta,
uključujući procese

upravljanja i usaglašavanje, kao i zahtjeve od strane različitih
stejkholdera u organizaciji.

 

U vezi sa svim gore navedenim “isomont” d.o.o. organizuje obuku u oblasti
ISO standarda i GDPR-a (DPO), koje će vam pomoći da unaprijedite vaše
poslovanje primjenom međunarodno najbolje prakse koja se odnosi na sledeće
standarde:

* ISO/IEC 27001:2022 – Bezbjednost informacija, sajber bezbjednost i
zaštita privatnosti — Sistemi za upravljanje bezbjednošću informacija;

* ISO/IEC 27701:2019 – Tehnike bezbjednosti – Proširenje ISO/IEC
27001 i ISO/IEC 27002 za upravljanje informacijama o privatnosti (zahtjevi i
smjernice);

* ISO/IEC 27032:2012 – Smjernice za sajber bezbjednost;

* ISO 22301:2019 – Sistemi menadžmenta kontinuiteta poslovanja;

* ISO 31000:2018 – Menadžment rizicima;

* ISO 9001:2015 – Sistemi menadžmenta kvalitetom;

* ISO 14001:2015 – Sistemi menadžmenta životnom sredinom;

* ISO 45001:2018 – Sistemi menadžmenta zaštite zdravlja i
bezbjednosti na radu i

* Certified Data Protection Officer – DPO.

 

NIVOI OBUKA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CILJ OBUKE:

Osnovni cilj ove obuke je unapređivanje kompetencija svih polaznika iz
oblasti ISO standarda i GDPR-a. Naše obuke nemaju za cilj puko prenošenje
informacija već su obuke bazirane na konstruktivnim diskusijama i
višegodišnjem iskustvu predavača.

Nudimo Vam:

* Unapređenje kompetencija;
* Stručne diskusije bazirane na znanju i iskustvu predavača iz
navedenih oblasti;
* Modularne serije kurseva koje imaju za cilj višestruko unapređenje
znanja;
* Radionice i predstavljanje rezultata istih;
* Ispit kao sastavni dio obuka koji daje sigurnost da su navedeni
ciljevi obuka ispunjeni.

Polaznici obuke dobijaju:

* najnovija znanja i iskustva iz odabrane oblasti, praktičan rad i
vježbe koje će im prenijeti sertifikovani edukatori iz “isomont” d.o.o.
Podgorica,
* personalna sertifikacija za zaposlene u državnim, javnim ili
privatnim organizacijama.

Obuke su akreditovane od strane međunarodne prizante kuće za personalnu
akreditaciju Exemplar Global (USA) i sertifikate koje polaznik dobije nakon
što uspješno položi test su priznati svuda u svijetu.

 

Napomena: Trajanje obuke zavisi od nivoa standarda ili GDPR-a za koji se
prijavljujete.