ISO 9001ISO 9001 – Sistemi menadžmenta kvalitetom

Zahtjevi
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

ISO 9001ISO 9001 – Sistemi menadžmenta kvalitetom

Zahtjevi

Za organizacije koje se pitaju kako da poboljšaju kvalitet svojih proizvoda i usluga i dosledno ispune očekivanja svojih klijenata/kupaca, imamo odgovor. Odgovor je standard ISO 9001 koje se bavi različitim aspektima upravljanja kvalitetom i sadrži neke od najpoznatijih ISO standarda iz porodice ISO 9000.

Zašto ISO 9001?

ISO 9001 postavlja kriterijume za sistem upravljanja kvalitetom. Može da ga koristi svaka organizacija, velika ili mala, bez obzira na oblast njene djelatnosti, dakle generički je standard. Prema statistici, do sada je sertifikovano preko milion kompanija i organizacija u preko 170 zemalja prema zahtjevima standarda ISO 9001.

Ovaj standard se zasniva na brojnim principima upravljanja kvalitetom, uključujući snažan fokus na kupca/korinsika usluge, motivaciju i implikaciju najvišeg menadžmenta, procesni pristup i stalno poboljšanje. Korišćenje ISO 9001 pomaže da se osigura da kupci/korisnici usluga dobiju dosledne, kvalitetne proizvode i usluge, što zauzvrat donosi mnoge poslovne prednosti.

Zašto je implementirati standard ISO 9001?

Provjera da sistem funkcioniše je vitalni dio ISO 9001. Preporučuje se da organizacija obavlja interne provjere kako bi provjerila kako funkcioniše njen sistem upravljanja kvalitetom. Organizacija može odlučiti da angažuje nezavisno sertifikaciono tijelo da provjeri da li je u skladu sa standardom.

ISO 9001 utvrđuje zahtjeve za sistem menadžmenta kvalitetom kada organizacija:

  • treba da pokaže svoju sposobnost da dosledno pruža proizvode i usluge koji ispunjavaju zahtjeve korisnika usluga/kupaca i primjenljive zakonske i regulatorne zahtjeve,
  • ima za cilj da poboljša zadovoljstvo korisnika usluga/kupaca kroz efikasnu primjenu sistema, uključujući procese za poboljšanje sistema i osiguranje usklađenosti sa klijentima i primjenljivim zakonskim i regulatornim zahtjevima.

Svi zahtjevi ISO 9001 su generički i namijenjeni su da budu primjenljivi na bilo koju organizaciju, bez obzira na njen tip ili veličinu, ili proizvode i usluge koje pruža.