SA 8000

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

SA 8000

Standard SA 8000 je standard koji može da se sertifikuje za fabrike i organizacije širom svijeta. SA 8000 mjeri društveni učinak u osam oblasti važnih za društvenu odgovornost na radnim mjestima, usidrenih elementom sistema upravljanja koji pokreće kontinuirano poboljšanje u svim oblastima standarda. Podstiče organizacije da razvijaju, održavaju i primjenjuju društveno prihvatljive prakse na radnom mjestu.

SA 8000 se bavi pitanjima uključujući prinudni i dječiji rad, zdravlje i bezbjednost na radu, slobodu udruživanja i kolektivno pregovaranje, diskriminaciju, disciplinske prakse, radno vrijeme, kompenzaciju i sisteme upravljanja.

Osim što postavlja standarde na radnom mjestu širom svijeta, SA 8000 takođe obuhvata postojeće međunarodne sporazume, uključujući konvencije Međunarodne organizacije rada, Univerzalnu deklaraciju o ljudskim pravima i Konvenciju Ujedinjenih nacija o pravima djeteta.

Implementacijom SA 8000 znači da organizacija mora da razmotri društveni uticaj svog poslovanja pored uslova pod kojima rade njeni zaposleni, partneri i dobavljači. Može se primiujeniti na bilo koju kompaniju, bilo koje veličine, širom svijeta.