ISO 55001ISO 55001 – Menadžment imovinom

Sistemi upravljanja – Zahtjevi
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

ISO 55001ISO 55001 – Menadžment imovinom

Sistemi upravljanja – Zahtjevi

Ovaj međunarodni standard utvrđuje zahtjeve za sistem upravljanja imovinom u kontekstu organizacije. Ovaj međunarodni standard se može primijeniti na sve vrste sredstava i na sve tipove i veličine organizacija.

NAPOMENA 1. Ovaj međunarodni standard je namijenjen da se posebno koristi za upravljanje fizičkim sredstvima, ali se može primijeniti i na druge vrste sredstava.

NAPOMENA 2. Ovaj međunarodni standard ne specificira finansijske, računovodstvene ili tehničke zahtjeve za upravljanje određenim vrstama sredstava.

NAPOMENA 3 Za potrebe ISO 55000, ISO 55002 i ovog međunarodnog standarda, termin „sistem upravljanja imovinom“ se koristi za označavanje sistema upravljanja za upravljanje imovinom.