ISO 50001ISO 50001 – Sistemi menadžmenta energijom

Zahtevi sa uputstvom za upotrebu
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

ISO 50001:ISO 50001 – Sistemi menadžmenta energijom

Zahtjevi sa uputstvom za upotrebu

Ovaj standard utvrđuje zahtjeve za uspostavljanje, implementaciju, održavanje i unapređenje sistema upravljanja energijom (EnMS). Namjeravani ishod je da se omogući organizaciji da slijedi sistematski pristup u postizanju stalnog poboljšanja energetskih performansi i EnMS.

Ovaj standard:

  • je primjenljiv na bilo koju organizaciju bez obzira na njen tip, veličinu, složenost, geografsku lokaciju, organizacionu kulturu ili proizvode i usluge koje pruža;
  • primjenljiv je na aktivnosti koje utiču na energetske performanse kojima organizacija upravlja i kontroliše;
  • primjenjuje se bez obzira na količinu, upotrebu ili vrstu potrošene energije;
  • zahtijeva demonstraciju stalnog poboljšanja energetskih performansi, ali ne definiše nivoe poboljšanja energetskih performansi koje treba postići;
  • može se koristiti nezavisno, ili biti usklađen ili integrisan sa drugim sistemima upravljanja.