ISO 45001ISO 45001 - Sistemi menadžementa zaštite zdravljem i bezbjednošću na radu

Zahtjevi sa uputstvom za upotrebu
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

ISO 45001ISO 45001 - Sistemi menadžementa zaštite zdravljem i bezbjednošću na radu

Zahtjevi sa uputstvom za upotrebu

Ovaj standard utvrđuje zahtjeve za sistem upravljanja zdravljem i bezbjednošću na radu (OH&S), sa uputstvima za njegovu upotrebu, kako bi se omogućilo organizaciji da obezbijedi bezbjedno i zdravo radno mjesto(a), sprečavanjem povreda na radu i/ili uticaja na zdravlje, kao kao i proaktivnim poboljšanjem svojih performansi u oblasti OH&S. Ovaj standard je primjenljiv na svaku organizaciju koja želi da uspostavi, implementira i održava sistem upravljanja OH&S kako bi poboljšala zdravlje i bezbjednost na radu, eliminisala opasnosti i minimizirala rizike OH&S (uključujući nedostatke sistema), iskoristila mogućnosti OH&S i riješila neusaglašenosti sistema upravljanja OH&S povezan sa svojim aktivnostima. Ovaj standard pomaže organizaciji da postigne planirane rezultate svog sistema upravljanja OH&S.

U skladu sa OH&S politikom organizacije, planirani rezultati sistema upravljanja OH&S uključuju:

  • stalno poboljšanje performansi OH&S;
  • ispunjenost zakonskih i drugih uslova;
  • postizanje ciljeva OH&S.

Ovaj standard je primjenljiv na bilo koju organizaciju bez obzira na njenu veličinu, vrstu i aktivnosti i primjenjuje se na rizike OH&S pod kontrolom organizacije, uzimajući u obzir faktore kao što su kontekst u kome organizacija posluje i potrebe i očekivanja njenih radnika i drugih zainteresovanih strana. Ovaj standard omogućava organizaciji, preko svog sistema upravljanja OH&S, da integriše druge aspekte zdravlja i bezbjednosti, kao što je dobrobit/dobrobit radnika. Ne bavi se pitanjima kao što su bezbjednost proizvoda, šteta na imovini ili uticaji na životnu sredinu, osim rizika koje oni pružaju radnicima i drugim relevantnim zainteresovanim stranama. Može se koristiti u cjelini ili delimično za sistematsko unapređenje upravljanja zdravljem i bezbjednošću na radu.