ISO 41001ISO 41001 – Menadžment objektima – Sistemi upravljanja

Zahtjevi sa uputstvom za upotrebu
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

ISO 41001ISO 41001 – Menadžment objektima – Sistemi upravljanja

Zahtjevi sa uputstvom za upotrebu

ISO 41001 specificira zahtjeve za sistem upravljanja objektima (FM) kada organizacija:

  • treba da pokaže efektivnu i efikasnu isporuku FM koji podržava ciljeve organizacije;
  • ima za cilj dosledno ispunjavanje potreba zainteresovanih strana i primjenjivih zahtjeva;
  • ima za cilj da bude održiv u globalno konkurentnom okruženju.

Zahtjevi navedeni u ISO 41001 nisu specifični za sektor i namijenjeni su da budu primjenljivi na sve organizacije ili njihove djelove, bilo da su javni ili privatni sektor, i bez obzira na vrstu, veličinu i prirodu organizacije ili geografsku lokaciju.