ISO 37001ISO 37001 - Sistemi menadžmenta protiv mita

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

ISO 37001ISO 37001 - Sistemi menadžmenta protiv mita

Standard ISO 37001 navodi zahtjeve i pruža uputstvo za uspostavljanje, primjenjivanje, održavanje, preispitivanje i poboljšavanje sistema menadžmenta protiv mita i primjenjuje se samo na mito. ISO 37001 je projektovan da pomogne organizaciji da implementira efektivan sistem ili poboljša postojeće kontrole protiv mita. Organizacija usvajanjem standarda pokazuje zainteresovanim stranama da brine o svojoj poslovnoj etici. Sistem može da se implementira kao nezavisan ili da se integriše u globalni sistem menadžmenta.

Prednosti implementacije sistema menadžmenta protiv mita su: pouzdanost i povjerenje u organizaciju; dokaz u slučaju istrage da je organizacija preduzela razumne mjere da spriječi podmićivanje; smanjenje rizika od mita; ušteda novca; snažna reputacija.