ISO 22301ISO 22301 – Bezbjednost i otpornost – Sistemi menadžmenta kontinuitetom poslovanja (BCMS)

Zahtjevi
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

ISO 22301ISO 22301 – Bezbjednost i otpornost – Sistemi menadžmenta kontinuitetom poslovanja (BCMS)

Zahtjevi

Ovaj standard navodi zahtjeve za implementaciju, održavanje i poboljšanje sistema upravljanja za zaštitu od smanjenje vjerovatnoće nastanka, pripremu, reagovanje i oporavak od poremećaja kada do njih dođe.

Zahtjevi navedeni u ovom standardu su generički i namijenjeni su da budu primjenljivi na sve organizacije ili njihove djelove, bez obzira na tip, veličinu i djelatnost organizacije. Obim primjene ovih zahtjeva zavisi od operativnog okruženja i složenosti organizacije.

Ovaj standard je primjenljiv na sve tipove i veličine organizacija kako bi:

  • implementirali, održavali i poboljšavali BCMS;
  • nastojali da obezbijede usklađenost sa navedenom politikom kontinuiteta poslovanja;
  • uvijek bile u mogućnosti da nastave da isporučuju proizvode i usluge u prihvatljivom unaprijed definisanom kapacitetu tokom prekida;
  • nastojale da poboljšaju njihovu otpornost kroz efikasnu primjenu BCMS.

Ovaj standard se može koristiti za procenu sposobnosti organizacije da ispuni sopstvene potrebe i obaveze za kontinuitet poslovanja.