ISO 14001ISO 14001 – Sistemi menadžmenta životne sredine

Zahtjevi sa uputstvom za upotrebu
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

ISO 14001ISO 14001 – Sistemi menadžmenta životne sredine

Zahtjevi sa uputstvom za upotrebu

ISO 14001 specificira zahtjeve za sistem upravljanja zaštitom životne sredine koji organizacija može da koristi da poboljša svoje ekološke performanse. ISO 14001 je namijenjen za upotrebu od strane organizacije koja nastoji da upravlja svojim ekološkim odgovornostima na sistematski način koji doprinosi ekološkom stubu održivosti. ISO 14001 pomaže organizaciji da postigne planirane rezultate svog sistema upravljanja životnom sredinom, koji obezbjeđuju vrijednost za životnu sredinu, samu organizaciju i zainteresovane strane.

U skladu sa ekološkom politikom organizacije, planirani rezultati sistema upravljanja životnom sredinom uključuju:

  • poboljšanje ekoloških performansi;
  • ispunjenje obaveza usklađenosti;
  • postizanje ekoloških ciljeva.

ISO 14001 je primjenljiv na bilo koju organizaciju, bez obzira na veličinu, tip i prirodu, i primjenjuje se na aspekte životne sredine njenih aktivnosti, proizvoda i usluga za koje organizacija utvrdi da može ili da kontroliše ili utiče na perspektivu životnog ciklusa. ISO 14001 ne navodi specifične kriterijume ekološkog učinka. ISO 14001 se može koristiti u cjelini ili djelimično za sistematsko unapređenje upravljanja životnom sredinom.